Společnost CREAM vyhlásila zvláštní opatření pro ochranu zdraví

11.03.2020
Vedení investiční skupiny CREAM respektuje mimořádná opatření a doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ve vztahu k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19.

V zájmu ochrany zdraví zaměstnanců i klientů vedení společnosti rozhodlo o nařízení zvláštního režimu na pracovišti do pátku 20. března. Opatření uvnitř společnosti se týká zejména omezení počtu osob v místě výkonu práce a omezení kontaktu s okolím pouze na bezodkladná jednání.

Operátoři Zákaznického centra jsou připraveni veškeré externí požadavky přijímat telefonicky na lince 573 776 333 či elektronicky prostřednictvím emailu zakaznickecentrum@creamre.cz. Stávající klienti mohou i nadále využívat možnosti uživatelského rozhraní Klientského portálu nebo telefonní linku 573 776 776.

Pracovníci, kteří mohou vykonávat práci z domova, budou plnohodnotně využívat režimu home office, ostatní pracovníci společnosti budou řešit pouze nezbytně nutné případy. Zároveň se ze strany společnosti jedná o podporu rodičům dětí, které v důsledku vyhlášených opatření nechodí do školy.

Chod společnosti nebude tímto nařízením nijak narušen.


Mohlo by vás zajímat