en

Osobnosti

ALEŠ PLACHÝ

Jednatel společnosti

ALEŠ PLACHÝ

využívame investiční potenciál a společenskou prospěšnost

Týmový respekt a osobní odpovědnost