en
02

pilířem investiční skupiny CREAM je chytrá diverzifikace

Diverzifikace a profesionální služby

 • 100 000 m² kancelářských ploch
 • 100 000 m² obchodních ploch
 • 50 000 m² rezidenčních ploch
 • 300 000 m² výrobních a skladových ploch
 • 500 000 m² pozemků
04

rozvíjíme místa a vztahy, kterým věříme

Týmový respekt a osobní odpovědnost

 • kancelářský development
 • shopping development
 • prémiové bydlení
 • realitní činnost
 • facility management
 • investice a asset management
05

stavíme budovy tak, aby nezatěžovaly svou spotřebou přírodu

Odpovědnost ve vztahu k okolí