en
02

pilířem skupiny CREAM

Diverzifikace a služby na světové úrovni

  • 100 000 m² kancelářských ploch
  • 100 000 m² obchodních ploch
  • 50 000 m² rezidenčních ploch
  • 300 000 m² výrobních a skladových ploch
04

rozvíjíme místa a vztahy, kterým věříme

Týmový respekt a osobní odpovědnost

  • kancelářský development
  • shopping development
  • prémiové bydlení
  • realitní činnost
  • facility management
  • investice a asset management
05

stavíme budovy tak, aby nezatěžovaly svou spotřebou přírodu

Odpovědnost ve vztahu k okolí