Aktualizujeme stavební dispozice svých nemovitostí

15.04.2019
V dubnu 2019 vstupuje do závěrečné fáze proces pasportizace nemovitostí CREAM Real Estate. Účelem je sledování životního cyklu nemovitostí.

Dále je účelem pasportizace jejich efektivní správa a provoz, optimalizace využití veškerého hmotného a nehmotného majetku. Prvním krokem je fyzická kontrola stavu a evidence majetku v terénu.

„Poslední pasportizace proběhla ve společnosti CREAM Real Estate v letech 2006 až 2008. Uplynulo více než 10 let, za tuto dobu prošla společnost dynamickým vývojem a řadou změn,“ uvedl Aleš Plachý, ředitel zákaznické péče CREAM. Dodává: „Proto je nová pasportizace již nezbytným opatřením. Dotýká se téměř všech provozních činností firmy. Počínaje plánováním obchodních aktivit, investic nebo údržby. Jednoznačně je přínosem pro zákazníky CREAM. Musíme si být jisti, že nemovitosti provozujeme optimálně, správně nastavujeme služby i hospodaření s energiemi na jednotlivých objektech."

Aktualizace stavebních dispozic

Základním krokem je aktualizace veškerých stavebních dispozic. V uplynulých letech došlo k řadě větších či menších stavebních úprav, změnám půdorysů, změnám plošných výměr. Dodatečně byly instalovány technologie, měnily se vstupní prostory, měnila se okna a další prvky. Ne vždy byly stavební úpravy kompletně zaneseny do výkresové dokumentace budovy. Proto se budete několik následujících týdnů setkávat se všemi pracovníky CREAM v terénu se zvýšenou četností. Jejich úkolem je úplná kontrola výkresové dokumentace a zanesení veškerých odchylek.

„Pracujeme tak, abychom nenarušili běžný provoz nemovitostí. V případě zjištěných nesrovnalostí provedeme ihned veškerá nápravná opatření,“ doplňuje Plachý. Dokončení prací v terénu je stanoveno na květen 2019. V dalších dnech potom proběhne interní kontrola dokumentace, digitalizace podkladů a navedení do interních systémů CREAM.

Aktualizujeme stavební dispozice svých nemovitostí Aktualizujeme stavební dispozice svých nemovitostí Aktualizujeme stavební dispozice svých nemovitostí Aktualizujeme stavební dispozice svých nemovitostí

Mohlo by vás zajímat