JAN CHYTIL

Ředitel oddělení Péče o klienty

JAN CHYTIL
„Naši klienti musí dostat tu nejvyšší kvalitu.“

Jan zajišťuje veškeré služby spojené s dodávkou a rozúčtováním energií na naše odběratele. Celé oddělení provádí energetické audity, na základě kterých se stanovuje technické a provozní opatření s cílem snížit náklady za energie. Cream Real Estate je držitelem licence pro obchodování s elektrickou energií a zemním plynem, jejichž nákup má také na starosti Jan.