Služby

Správní řízení

Správní řízení

Oddělení správních řízení naší společnosti má za úkol kompletní přípravu a zpracování projektů a zakázek při developmentu a inženýringu.

Zajišťujeme komplexní projekční práce ve výstavbě zejména komerčních nebytových prostor a jejich rekonstrukcí či oprav, zpracování komplexních podkladů ke všem stupňům projektových dokumentací, řídíme projekty a koordinujeme související aktivity. 

Zejména se věnujeme těmto činnostem:

  • studie proveditelnosti, finanční analýza, atd.
  • finanční plán, harmonogram, atd.
  • kompletní projektová příprava
  • příprava pozemků, zaměření, parcelizace nebo zasíťování
  • zpracování energetických štítků budov
  • zajištění statiky staveb, statických posudků
  • zpracování veškerých urbanistických studií
  • zařízení územního rozhodnutí, stavebního povolení i kolaudace
  • výkon autorského a technického dozoru